Giải pháp Infosoft BPM

Infosoft®BPM là bộ công cụ phần mềm do Công ty Infosoft phát triển, giúp triển khai số hóa và tự động hóa hệ thống các quy trình nghiệp vụ quản lý của bất kỳ tổ chức hoặc công ty nào trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

Các tính năng chính

 • Phần mềm hỗ trợ đặc tả lưu đồ quy trình phù hợp chuẩn BPMN (Business Process Model & Notation).
 • Bộ máy thực thi quy trình (Process Engine/Workflow Engine) phù hợp chuẩn WfMC (Workflow Management Coalition).
 • Thiết thập quy tắc tự động điều khiển quy trình linh hoạt (Business rules).
 • Tự động kích hoạt sự kiện theo lịch thiết lập trước – Schedule (Thí dụ: tự động gởi email và/hoặc SMS cảnh báo công việc quá hạn chưa hoàn tất).
 • Quản lý lịch sử cập nhật và luân chuyển hồ sơ.
 • Ứng dụng web, hỗ trợ truy cập trên các thiết bị máy tính Desktop, Laptop, Tablet, Smartphone.
 • Kiểm soát phân quyền chặt chẽ, linh hoạt, nâng cao khả năng an toàn bảo mật thông tin.
 • Tương tác qua gởi/nhận email và tin nhắn SMS
 • Import/Export dữ liệu file excel.
 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ, không giới hạn số lượng ngôn ngữ.
 • Tích hợp xác thực trên hệ thống AD (Active Directory).
 • Tích hợp dữ liệu với hệ thống khác.
 • Tích hợp cáo quản trị đáp ứng linh hoạt theo yêu cầu.
 • Tìm kiếm Fulltext Search.