Giới thiệu Infosoft

Infosoft được thành lập từ năm 2005 với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Phần mềm Thông tin và tên giao dịch là Infosoft. Hiện trụ sở chính của Infosoft đặt tại t/p Hồ Chí Minh và Chi nhánh công ty tại Hà Nội.

Công nghệ: Ngay những ngày đầu mới thành lập, Infosoft đã xác định ưu tiên phát triển ứng dụng phần mềm trên nền tảng công nghệ Web.Cho đến nay, thực tế đã khẳng định, ứng dụng Web ngày càng phát triển mạnh mẽ và là xu thế đang rất thịnh hành trên thế giới.

Infosoft luôn duy trì cập nhật các công nghệ sản xuất phần mềm mới nhất của thế giới để làm ra sản phẩm phần mềm có chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Sản phẩm: Infosoft là công ty phần mềm đi tiên phong về giải pháp quản lý quy trình nghiệp vụ - BPM (Business Process Management) của Việt Nam. Với sản phẩm phần mềm Infosoft BPM, chúng tôi có thể giải quyết nhanh chóng các bài toán quản lý nói chung cũng như quản lý các quy trình nghiệp vụ nói riêng.

Con người: Infosoft xác định “Con người là tài sản quý giá nhất của công ty”. Do vậy, Infosoft luôn coi trọng việc tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nguồn lực con người. Nhờ vậy, Infosoft hiện đang sở hữu đội ngũ kỹ sư lập trình trẽ, năng động, sáng tạo, có kiến thức và kỹ năng vững vàng. Đội ngũ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực CNTT nói chung và công nghệ phần mềm nói riêng.

Tầm nhìn & Sứ mệnh: Infosoft trở thành công ty phần mềm chuyên nghiệp, phát triển bền vững và thành đạt.